Aramca'ya Giriş 1

  Yazan: Sis Etiket: »
  Beğeniler


  Rivayete göre, dünyadaki tüm insanlar çok eskiden, aynı dili konuşurlarmış. Kutsal kitaplara göre, Yaradan'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biridir konuşmak ve başlangıçta bütün dünyanın "dili bir, sözü bir"di. Ancak insanlar, gökyüzüne ulaşsın diye Babil Kulesi'ni yapmaya kalkışınca, Tanrı insanların dillerini böldü ve o zamandan beri insanların birbirini anlamasına engel, binlerce dil çıktı ortaya. Tevrat’ta , Babil Kulesi ve dillerin ayrılması haberi şu şekilde anlatılmaktadır:

  1- Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı:
  2- Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova buldular ve oraya yerleştiler.
  3- Birbirlerine, “Gelin tuğla yapıp iyice pişirelim” dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar.
  4- Sonra, “Kendimize bir kent kuralım” dediler. “Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.”
  5- RAB insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağı indi.
  6- ve şöyle dedi: “Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar.”
  7- Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirini anlamasınlar.
  8- Böylece RAB onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu.
  9- Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü RAB bütün insanların dilini orada karıştırdı ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıttı (Tevrat/Tekvin/Yaratılış Kitabı 11).

  Hz.İsa'nın hayattayken konuştuğu dil olan Aramca, günümüzde sadece Suriye ve Lübnan'ın birkaç köyünde konuşuluyor. Ama Suriye'nin Maalula köyünde, Hz. İsa'nın hayattayken konuştuğu lehçe günümüze kadar binlerce yıldır aynen korunmuş. Hz. İsa'nın konuştuğu dilin İbranice olduğunu sanıyor birçok kişi ama Aramca, ne İbrancaya ne de Arapçaya benziyor. Hz. İsa zamanında İbranca daha çok din ve ibadet amaçlarıyla konuşulurken Aramca sokakdaki dilmiş. Hatta kilisedeki ilk ayin, yine Aram dili ile yapılmış ve İ.S.51 yılında Kudüs kentinde yapılan ilk Sinod'da toplananlara verilen temel kilise kuralları da Aram dili ile ayrıca Matta İncili de Aramca yazılmıştı.

  Wikipedide ise şu şekilde tanımlanmıştır.

  Aramice ya da Aramca, Sami (Semitik) dil ailesinin Kuzey-Batı grubundan bir dil. Suriye ülkesinin eski adı olan Aram sözcüğüne izafeten adlandırılmıştır. Aramice en eski kaynaklar MÖ 2. binyıl başlarında Suriye'de bulunmuştur. MÖ 1. binyıl başlarında Babil ve Asur ülkelerini içeren Mezopotamya'da Akkadca yerine egemen dil olarak benimsenmiş, MÖ 6. yüzyılda tüm Yakındoğu'da egemenlik kuran Pers (İran) İmparatorluğunun resmi yazışma dili olmuştur. Aynı dönemde Yahudiler tarafından İbranice yerine günlük konuşma ve yazı dili olarak kullanılmaya başlanmıştır. İsa'nın anadilidir. MS 7. yüzyılda İslamiyet'in yayılması ile de yerini Arapça'ya bırakmıştır. Günümüzde yaklaşık 2.000.000 kullanıcısı vardır.

  Kutsal Kitaplarda, Nuh Peygamberin üç oğlu olduğu ve bunların Sam, Ham, Yafet adında olduğu yazılıyor. Gemiden çıktıkları zaman Şınar diyarında bir ova bulurlar ve orada yerleşip çoğalırlar. Mor Mihayel ve Bar Hebraeus tarihlerinde Sam'ın beş oğlu ve her birinin ayrı bir dili olduğu yazmakta. Buna göre Aram, Sam'ın oğludur. Aram'ın konuştuğu dil Aramcadır. Bu dili konuşan kavmin, çoğunlukla Asya'nın büyük bir bölgesinde yaşadığı ve bölgeye Aram denildiğini yine tarihten öğreniyoruz.

  Dine bağlı olmadan açıklamaya çalışırsak Aramca dilinin kaynağı, eski Mezopotamya dillerine dayanır. Bu eski Mezopotamya dillerinden temellenen, ama onlardan daha basit ve kullanışlı bir yazı sistemi olan Aramca zamanla tüm Sami dillerinin yerini almayı başarmıştır. Aramca, en parlak zamanında, İ.Ö.300 ile İ.Ö.650, 600 bin kilometrekare genişliğinde bir alanda konuşuluyordu. Değişik çağlarda İngiltere'den Çin'e kadar uzanan alanda serpili olarak yazılı belgeler bırakmıştır. Aramca zaman içinde Akkad (Asur, Babil), Ken'an (Ugarit, Fenike, İbrani...) dilerini bastırarak onların yerine geçmiştir. Babil esaretinden sonra İbraniler bile kendi dillerini bırakarak Aramca konuşmaya başladılar. İranlıların, Ahaimaniş ve Pers devletlerinde de kullanıldığı gibi Sasaniler çağında bu dil sönen Akkadca'nın yerine bütün Ön Asyanın idare ve milletlerarası dili olmuş; Doğuda Yunanca'nın yayılmasını durdurmuş ve Anadolu'da İranlı satraplar sikkelerini Aramca bastırmışlardır. Kapadokya'nın Arabissos (Arapsun) şehrinde Aram harflerle Aramca yazıt bulunması ve bunun din yazıtı olması; ayrıca eski Anadolu'da eski Sardeis (İ.Ö. IV. yüzyıl) şehrinin kazıları 1921'de yapılırken Aramca-Lydce olmak üzere iki dilde yazılı sekiz satırlık bir mezar yazıtının meydana çıkması, bu dilin Ege kıyılarında Yunanca'ya rekabet ettiğini göstermiştir. Aramca'nın diğer Sami dillerinin yerini almasının önemli bir nedeni de diğer Sami halklarının konuştuğu dile çok yakın olmasıydı. Bu neden Aramilerin para ve ticarette etkin olmaları ve Akamenya İmparatorluğu'nun Aramca'yı imparatorluğun resmi dili kabul etmesiyle çakışınca, bu süreç kendiliğinden hızlandı ve tüm Sami halkları bu dili benimsedi.


  Yazıyı bu noktaya kadar kesintisiz okuyabilmiş olanınız varsa ( lütfen bana mesaj atıp bildirin, ben kadar lüzumsuz bilgiye meraklı o şahıs kim merak edeceğim ) nereden çıktı şimdi Aramca gibi bir dil üzerine bu upuzun yazı sorusuna vereceğim cevabı da okuyabilecektir. Hani oturup İtalyanca ya da Rusca falan gibi pratikte de işinize yarayabilecek bir dil hakkında yazmayı ben de isterdim. Yani Aramca öğrensek ne olur öğrenmesek ne olur. Binlerce yıl öncesine dönemeyeceğimiz gibi kalkıp dil pratiği yapmak için Suriye Malulah köyüne de gidecek değiliz. Cevap şu; ben eski dillere meraklı bir özürlüyüm. Kendi kendime ( ki bu dili öğrenebilmek gerçekten çok zor ve kısıtlı imkanlar var ) öğrenmeye çalıştığım dillerden biri bu. Haa ne işime yarayacak öğrenince; Kumran yazıtları ( Ölü Deniz Parşömenleri) veya Nag Hammadi belgeleriyle ilgili bir şeyler okurken bu dilde yazılanları anlamama yarayacak o kadar.

  Bu kadar ilk ders, dağılabiliriz şimdi. Yok yok Kumran ve Nag Hammadiyi de anlatmaya başlayacak değilim korkmayın, en azından bu yazıda değil yani. :)

  18 Kişi Yorum Yapmış.

  1. Adsız says:

   Mor Aho,Tavdi sis:)
   valla ben okudum ilgiyle sonuna kadar ve araştırmaya başladım bile googlede bu dili:)

  2. Syrano says:

   Başından sonuna kadar severek okudum efendim, hani bilmek istediğiniz için söylüyorum :))

   Mısır asıllı olan babamdan çok duyardım Süryanicenin Arapça'ya çok benzediğini. Anlaşılabilirlik açısından da "Türkiye Türkçesi konuşan birinin Özbek Türkçesi dinlemesine benzer" gibi bir benzetme yapardı.

   Zamanla araştırdım ve her ne kadar apayrı diller olsa da gerçekten de çok benzerlikler olduğunu gördüm. Hatta babam Mel Gibson'un "İsa'nın Çilesi" filmini altyazıya ihtiyaç duymadan rahatlıkla anlayarak izlemişti :))

   Çok şaşırmıştım onların tanrıya "Aloho" dediklerini, bizim "selam aleyküm" gibi onların da "Şlomo Leh" diye selamlaştıklarını öğrenince :)) Arapça'dan aşina olduğumuz İlahî, Mübarek, Rahman, Resul, Hâşâ, Lâ, Ümmî, Ebî, Salip gibi pek çok kelime bir iki harf değişikliğiyle aynen kullanılıyormuş.

   Bu arada Bülent Ecevit de çok iyi Sanskritçe biliyor diye duymuştum, hatta makaleleri bile varmış bu konuda. Kadim dillere merak denen şey varmış yani demekki :)

   Güzel yazılarınızın devamını dilerim efendim, Barekhmoor :))

  3. Sishyphos says:

   Yorum için teşekkürler Syrano:)

  4. Ben sağlam bir mukaddes kitap okuyucusuyumdur. Sürekli elimin altındadır. Mukaddes Kitabın yeni ahit denilen kısmında bulunan İncil'in en kilit ayetleri hep aramca yazılmıştır ve o dönemde de halkın okuma yazma oranının sıfıra yakın olduğu,sadece belli kişilerin okuma yazma bildiği düşünülürse bulunan her aramca yazılı eser,tarihi bakımından İsa'nın doğumuyla ölümü arasındaki döneme denk geldiyse İncille ilişkilendirilmiştir. Barnabas İncili denilen kiliseyi yok sayan ve bu nedenle Vatikanca reddedilip saklanan yazıt Aramcadır. Hatta ve hatta isim vermeden bu duruma gönderme yapan Stigmata filmi de izlenmeye değerdir .

  5. Merhaba bende tarihte ilk dil hangisi diye bir ara büyük bir incelemeye girişmiştim... Fakat bununla ilgili hiçbir kaynak bulamamak beni umutsuzluğa sürüklemişti. Hz. İsa'nın beşikte aramice konuşması beni çok etkiledi ve bu dil üzerine incelemeye sürükledi beni... Yazıyı sonuna kadar okuyonlardanım ama size ulaşabileceğim bir mail adresi varsa bu konu hakkında sizinle konuşmak isterim teşekkürler.

  6. Unknown says:

   Bence çok önemli çünkü iki tane "eli" miz var.Yoksa bu cümleden sonra amin mi demeliyim.Neden makalenin sonuna kadar ilgiyle okuduğumu ve öğrenmek için can attığımı anlamış olmalısınız...

  7. Sadece hissiyat ve durttu , enerji, bilinmezlik , Mualla kalanlar,.?

  8. Sadece hissiyat ve durttu , enerji, bilinmezlik , Mualla kalanlar,.?

  9. Müthiş bir yazı, ben de mail adresinizi Rica ediyorum sormak istediğim bir kaç sorum olacak, sevgiler

  10. asterix says:

   merhaba,

   ne yazık ki türkçe bir gramer kitabı olmadığından sümer dili hitit dili varken arami dili ile ilgili bir bölüm de olmadığından bulduğum ingilizce gramer kitabından çalışmaya başladım. ancak destek gerekiyor. önerebileceğiniz kaynaklar var mıdır? teşekkürler

  11. Unknown says:

   "kuranı kerim" ilk yazıldığı dildir.

  12. Bence de yazdığın yazı çok güzel, zevkle okudum :) Bu eski dillerde tarihin gizeminin yattığına inanıyorum ve bu yüzden çok hoşuma gidiyor.

  13. Adsız says:

   aramca Alfa be ve HARFLERİN karılığını atarsanız memnun olurum bana suriye ve ırak müzelerinden çalınan bir çok eser geliyor bazıları latınce (Yunan) bazıları ibranice bazıları ise aramiçe bunları çevirebilirsem süper olur

  14. Buraya resim yukleyemiyormuyuz sayın adminler

  15. Tavsiye edebileceğiniz aramice sozluk var mı acaba?

  16. alp01 says:

   Merhaba, yazınızı bir çırpıda sonuna kadar okudum. Sümerce, Sanskritçe ve Aramice içinde bir miktar insanın ve yaradılışın tarihini barındıran kutsal metinleri doğru anlamak için gerekli önemli dillerden. Bugün dayatılan saçmalıkların aslını anlamak için ... dolayısıyla nereden geldiğimizi anlamak için gerekli ve bu da onları son derece ilginç kılıyor ...

  17. Adsız says:

   iyi de o eklediğiniz İbranicenin alfabesi.

  18. Aramca ile ilgili yardımcı olabilirim.

  Siz de Yorum yapın